Σπαρτική ελκόμενη ακριβείας SM60 + TX612
GardenSport
Μηχανήματα Κήπου | Είδη κήπου

Σπαρτική ελκόμενη ακριβείας SM60 + TX612

Κωδικός: SM60
2.250,00€με Φ.Π.Α.
Share: 
Περιγραφή: 

Το σύνθετο μηχάνημα της παραπάνω φωτογραφίας αποτελείται από δύο επιμέρους μηχανήματα.

Από τη σπαρτική μονάδα SM 60 που κατασκευάζεται από την R2 στην Μπολόνια της Ιταλίας με πλάτος

σποράς τα 60 cm καθώς και από το μονοαξονικό τρακτέρ  της Texas ΤΧ.

Το μηχάνημα της Texas φέρει τροχούς αεροθαλάμου αγροτικού τύπου και έλκει τη σπαρτική ακριβείας R2-SM 60.

Το συνολικό βάρος των δύο μηχανημάτων είναι περίπου 95 kg.

Ο κύλινδρος επικάλυψης της σπαρτικής  είναι λίγο μεγαλύτερος από 60 cm, η ρύθμιση ποσότητας του σπόρου γίνεται

με μεγάλη ακρίβεια και με μεγάλο εύρος, υπάρχει ειδικός μοχλός που φαίνεται στις φωτογραφίες όπως επίσης υπάρχει

ειδικό έκκεντρο ελικοειδούς μορφής - ρυθμιστικό στοπ ώστε να σταματάει η ροή του σπόρου και να αρχίζει

ακριβώς από την θέση ρύθμισης, το δοχείο σποράς δέχεται περίπου 22 lit.

Η επιφάνεια του οπίσθιου κυλίνδρου αποτελείται από ειδικό πλέγμα ρομβοειδούς σχήματος με αποτέλεσμα να δίνει κίνηση

στον άξονα της σπαρτικής καθώς πραγματοποιεί και εργασίες όπως, θάψιμο του σπόρου, ισοπέδωση και ψιλοτεμαχισμό εδάφους,

διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας.